Algemene Voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN


Offertes zijn vrijblijvend en worden pas definitief na ondertekenen van de bestelbon of offerte.
Wanneer mondeling, schriftelijk of via e-mail werd bevestigd, dan staat deze in optie.

Deze wordt pas definitief na het ontvangen van het voorschot.
Opties kunnen nooit langer dan een week duren, na zeven dagen vervalt een optie.


Bij ziekte, ongeval of overmacht probeert de fotograaf in onderling overleg een vervanger te zoeken
die de reportage zal verzorgen onder dezelfde voorwaarden.


De facturen zijn betaalbaar binnen veertien dagen na factuurdatum.

Bij boeking zonder factuur, dient het volledige bedrag voor aanvang van de sessie zoals op de bestelbon vermeld staat worden betaald.
Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% per jaar verschuldigd op
het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.
Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de
betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige
ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten
titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.
Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende
bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Mechelen.


1.1 Inbegrepen in fotosessies


Bij een fotosessie voor portret, communie of evenement zit inbegrepen:

 • fotoreportage van 1, 2 of 4 uur op een locatie naar keuze of volgens de duur van het evenement of de wedstrijd.
 • Digitale aanlevering van de foto's met watermerk en het aantal foto's in hoge resolutie volgens gekozen pakket
 • Vervoersonkosten zijn inclusief


Dit volgens de aangeboden pakketten of overeengekomen offerte.

En alles wat er staat te gebeuren in de overeengekomen tijdspanne van de reportage.


Standaard zit in een huwelijksreportage ( in BeNeLux ) inbegrepen:

 • een fotoreportage van de dag, volgens vastgelegde stijl ( klassiek, spontaan of documentaire)
 • een portretshoot van het koppel en/of een familieshoot.
 • een beveiligde online gallerij met jullie foto's
 • Gepersonaliseerde USB-stick met de foto's in hoge resolutie en de foto's met watermerk
 • vervoersonkosten zijn inbegrepen


Voor boekingen van huwelijksreportages in het buitenland zit inbegrepen:

 • een fotoreportage van de dag, volgens vastgelegde stijl ( klassiek, spontaan of documentaire)
 • een portretshoot van het koppel en/of een familieshoot.
 • een beveiligde online gallerij met jullie foto's
 • Gepersonaliseerde USB-stick met de foto's in hoge resolutie en de foto's met watermerk
 • een mini-album in formaat 15cm x 20cm
 • een album in formaat 30cm x 30cm, incl. opbergbox met ruimte voor de USB-stick


1.2 Huwelijksreportages in binnen- en buitenland


In geval van een huwelijksreportage is de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goede planning.

De fotograaf is niet verantwoordelijk wanneer er geen tijd is om bepaalde aspecten te fotograferen door miscommunicatie.


Het is de taak van de fotograaf om te fotograferen en niet om de dag in goede banen te leiden.

Indien er een ceremoniemeester geboekt is, probeert de fotograaf in overleg met deze samen te werken.

De fotograaf hoeft enkel rekenschap af te leggen aan de opdrachtgever.


De fotograaf maakt een uitgebreide selectie van de foto’s en bewerkt ze een voor een.

Foto’s worden in eigen stijl in kleur of in zwart-wit weergegeven.

De fotograaf is verantwoordelijk voor de keuze van de bewerking.

De foto’s en materiaal worden geleverd uiterlijk 6 weken na de huwelijksreportage.

Uitbreidingen zoals een stijlvolle fotobox, extra USB-stick of fotoalbum zijn mogelijk.

Bij leveringsproblemen door drukker wordt je steeds verwittigd

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd.


1.3 Boekingen


De boeking staat in optie na, een mondelinge - , schriftelijke bevestiging of via e-mail bevestigd.

Ze is pas definitief na ontvangst van een voorschot van 40% op het totaalbedrag.
Opties kunnen nooit langer dan een week duren, na zeven dagen vervalt een optie.


Voor boekingen van huwelijksreportages in het buitenland werk ik met volgende voorwaarden:

Voor huwelijken buiten de BeNeLux wordt een vergoeding van € 750 gevraagd, welke uiterlijk 6 maanden voor het huwelijk moet worden overgemaakt.

Dit bedrag wordt gebruikt voor onder andere de reisonkosten zoals vliegtickets, hotel, huurauto,...


1.4 Annuleringen


Het voorschot wordt nooit teruggestort bij annulatie.

In geval van annulatie door de opdrachtgever wordt het voorschot gebruikt

voor herboeking op een andere datum binnen een termijn van 6 weken.

Er wordt dan geen voorschot meer gevraagd.


In geval annulering op de dag van afspraak of niet komen opdagen door de opdrachtgever, 

worden er extra kosten aangerekend als onkost.

Dit bedraagt 50% van het totaalbedrag.

Bij niet-betalen wordt een kosteloze herinnering gestuurd.

Een tweede herinnering zal een vermeerdering van €10 met zich meebrengen

Indien deze herinneringen alsnog onbetaald blijft zal een gerechtsdeurwaarder worden aangesteld.


Bij ziekte, ongeval of overmacht probeert de fotograaf in onderling overleg een vervanger te zoeken
die de reportage zal verzorgen onder dezelfde voorwaarden.


Artikel 2. Prijzen


*** Kleine onderneming onderworpen aan de BTW-vrijstellingsregeling. ***


Ik hanteer pakketprijzen voor alle fotoreportages, welke op mijn site staan vermeld.

Deze prijzen kunnen ten alle tijden aangepast worden.

Bij boeking voor een prijsaanpassing, geldt de prijs vermeld op bestelbon of offerte.

Prijzen voor B2B-opdrachten, evenementen worden steeds volgens offertes afgehandeld.

Vervoersonkosten


Bij fotosessies, huwelijks- en afscheidsreportages zijn de vervoersonkosten inclusief.

Bij huwelijksreportages in het buitenland wordt een forfaitair bedrag van € 750 gerekend voor onder andere de reisonkosten zoals vliegtickets, hotel, huurauto,...

Bij boeking voor B2B zoals Branding, bedrijfsfotografie of evenementen, zal een bedrag van 0,5/km worden aangerekend.


Artikel 3. Auteurs- en reproductierecht


3.1 Persoonlijk gebruik


De fotograaf behoudt het auteursrecht over de gemaakte beelden.

De opdrachtgever mag de beelden gebruiken voor persoonlijk gebruik, mits vermelding van de fotograaf.

Onder persoonlijk gebruik wordt verstaan:

 • delen met vrienden en familie,
 • gebruik op persoonlijke sociale media en prints op dragers naar keuze.

Voor commerciële doeleinden of bij het delen met leveranciers moet de klant toestemming vragen aan de fotograaf.


3.2 Nabewerking


Er worden geen onbewerkte beelden afgeleverd.

De opdrachtgever heeft geen toestemming om de beelden te bewerken op welke manier dan ook.

Het is niet toegelaten extra filters toe te passen op de digitale beelden, kleurcorrecties toe te voegen, watermerk weg te knippen of te bewerken zonder toestemming van de fotograaf.


3.3 Portfolio, reclame en Fotowedstrijden


De fotograaf mag de beelden gebruiken voor persoonlijke en portfoliodoeleinden op zijn website en sociale media,

als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 4. Betaling4.1 Voorschot


Er wordt steeds een voorschot van 40% gevraagd ter bevestiging van de boeking.

Hiervoor ontvang je een bestelbon, welke ondertekend wordt door beide partijen.

Het voorschot wordt nooit teruggegeven bij annulatie.


4.2 Betaling


4.2.1 Huwelijk BeNeLux

Betaling gebeurt steeds uiterlijk 30 dagen voor de huwelijksdag via cash, Payconiq, bankoverschrijving.

Het gebruik van verkregen cadeaubonnen is toegestaan mits de geldigheid van de bon niet is overschreden.


4.2.1.2 Huwelijk in het buitenlandVoor huwelijken binnen Europa wordt een onkostenvergoeding van € 750 gevraagd, welke uiterlijk 6 maanden voor het huwelijk moet worden overgemaakt.

Dit bedrag wordt gebruikt voor onder andere reisonkosten zoals vliegtickets, hotel, huurauto,...

Het resterende saldo zoals beschreven op de bestelbon dient uiterlijk 30 dagen voor afreis worden overgemaakt.


Indien een factuur word gevraagd, dient deze volledig te worden voldaan uiterlijk 30 dagen voor afreis.

De uiterste betaaldatum zal vermeld staan op het factuur.


4.2.2 Portretten, Zwangerschap, Love shoots en communies


Betaling gebeurt steeds voor het fotograferen van de reportage via cash, Payconiq, cadeau- of tegoedbon


4.2.3 Afscheids en herinneringsreportages


Betaling van het volledige bedrag gebeurt steeds voor het fotograferen van de reportage via cash,

Payconiq of bankoverschrijving


4.2.4 B2B


Betaling gebeurt steeds na het fotograferen van de reportage door middel van bankoverschrijving na ontvangst van de factuur.
Betalingstermijn van 14 dagen zoals vermeld op de factuur.


4.3 Levering


De foto's, USB-stick en/of album worden geleverd binnen een termijn van maximum 6 weken na de opdracht,

en na ontvangst van de volledige betaling van de factuur.

Afwijkingen op levertijden door bvb vertragingen bij bezorgdiensten of drukker, worden op tijd meegedeeld.


Levering voor opdrachten van evenementen of bedrijven worden afgeleverd binnen de vooropgestelde tijdspanne.


Artikel 5. Nabestellingen, muurdecoratie,...
4.1 Nabestellen van fotosessie


Prints, vergotingen en muurdecoraties van je fotosessie bestellen is mogelijk via toegang in je gallerij.

Leveringen worden bezorgd op het door jou ingegeven adres. 

Betaling gebeurd via de webshopfunctie in de gallerij.

Nabestellen van extra foto's buiten het gekozen pakket is mogelijk aan 5 per foto.


4.2 Nabestellen van Vrij werk


Vergotingen en muurdecoraties van mijn vrij werk is mogelijk via toegang in de gallerij.

Leveringen worden bezorgd op het door jou ingegeven adres.

Betaling gebeurd via de webshopfunctie in de gallerij.